Noson Joio

Clwb Golff Garnant - Hydref 17eg am 8:00

Ganolfan Gymunedol Ystradowen - Hydref 18ed am 8:00

Neuadd Llanarthne - Hydref 25ain am 8:00

Sue Roderick, Dafydd Hywel a Dewi pws yn cyflwyno cerddi dwys a digri, caneuon cenedlaethol, doniol a thrist, sylwadau ar gymru heddiw, ddoe ac yfory, jôcs, ac ambell i beint. Cofiwch ddod a'ch llais canu gyda chi!!