Teithiau

Branwen Ferch LLyr


Branwen Ferch LLyr yw stori mwyaf adnabyddus Pedair Cainc y Mabinogi. Mae'n debyg mai'r cymeriadau sy'n deffro ein dychymyg - y cawr Bendigeidfran, ei chwaer hardd Branwen, a'r hanner brawd dieflig Efnisien. Ond mae daearyddiaeth y stori yn deffro'r dychymyg hefyd, Bendigeidfran yn eistedd ar graig Harlech ac yn syllu allan dros y mor, Matholwch, brenin Iwerddon yn hwylio'r Mor Celtaidd i chwilio am wraig, Llys Aberffraw yn cynnal neithior y briodas, ymgyrch y Cymry yn Iwerddon, ac wrth gwrs bedd Branwen ar lan afon Alaw ar Ynys Mon.

Cawn weld Bendigeidfran y cawr yn cerdded ar draws y mor o Gymru i'r Iwerddon ac yna'n gorwedd ar draws afon er mwyn creu pont i'w fyddin allu croesi. Mae'r driniaeth annheg a roddir i Branwen pan yn garcharor yn Iwerddon yn codi arswyd.

Trwy ddod a'r stori'n fyw yn nychymyg y gynulleidfa, y gobaith yw y byddant yn perchnogi ac uniaethu gyda stori sy'n rhan bwysig o'u treftadaeth d iwylliannol. Gobeithir hefyd ddeffro diddordeb a chwilfrydedd cynulleidfa newydd i archwilio a darganfod diwylliant hynafol Cymru drostynt hwy eu hunain.

Branwen Ferch Llyr is the most well-known tale from the Mabinogi. It is probably the characters that stir the imagination - the giant, Bendigeidfran , his beautiful sister Branwen, and the evil half-brother Efnisien. But the geography of the tale also stirs the imagination - Bendigeidfran sitting on Harlech rock staring out across the sea, Matholwch, the king of Ireland sailing across the Celtic Sea searching for a wife, the court at Aberffraw holding the wedding reception, the Welsh campaign in Ireland and of course Branwen's grave on the banks of the Alaw river on Anglesey.

We will see the giant Bendigeidfran walking across the sea from Wales to Ireland and then lying across a river so as to create a bridge over which his army cross. The violence against Matholwch's horses by Efnisien as well as the unfair treatment of Branwen when a prisoner is frightening.

By bringing this tale alive in the imagination of the audience, it is hoped that they will identify with elements of the story which is an important part of their cultural heritage. We also hope that the audience's interest and curiosity will be awakened so that they make further enquiries and discover the ancient Welsh culture for themselves.

13 Tach 2018
NEUADD BRYNAMAN 0789160136307977095894 10:00
15 Tach 2018
THEATR Y LYRIC - CAERFYRDDIN 0789160136307977095894 10:001:00
16 Tach 2018
THEATR Y LYRIC - CAERFYRDDIN 0789160136307977095894 10:00
20 Tach 2018
SEFYDLIAD Y GLOWYR - COED DUON 0789160136307977095894 10:001:00
21 Tach 2018
NEUADD Y STRAND - LLANFAIR YM MUALLT 0789160136307977095894 10:00
23 Tach 2018
NEUADD DYFI - ABERDYFI 0789160136307977095894 10:001:00
27 Tach 2018
THEATR Y PAFILIWN - RHYL 0174533000007891601363 10:00
29 Tach 2018
THEATR Y STIWT - RHOSLLANERCHRUGOG 0197884405307891601363 10:001:00
3 Rhag 2018
THEATR BRYN TERFEL, PONTIO - BANGOR 01248382828 07891601363 12:30
4 Rhag 2018
THEATR BRYN TERFEL, PONTIO - BANGOR 0124838282807891601363 10:0012:45
5 Rhag 2018
THEATR BRYN TERFEL, PONTIO - BANGOR 01248382828 07891601363 10:0012:45
7 Rhag 2018
NEUADD GOFFA - CRICCIETH 0789160136307977095894 10:001:00
10 Rhag 2018
NEUADD GWYN - CASTELL NEDD 0789160136307977095894 10:001:00
13 Rhag 2018
THEATR Y FFWRNES - LLANELLI 0789160136307977095894 10:001:00
14 Rhag 2018
THEATR Y FFWRNES - LLANELLI 0789160136307977095894 10:00
17 Rhag 2017
THEATR Y MUNI - PONTYPRID 0789160136307977095894 10:001:00
18 Rhag 2017
THEATR Y MUNI - PONTYPRID 0789160136307977095894 10:001:00
19 Rhag 2017
THEATR Y MUNI - PONTYPRID 0789160136307977095894 10:001:00
20 Rhag 2017
THEATR Y MUNI - PONTYPRID 0789160136307977095894 10:001:00
patagonia