Teithiau

Blodeuwedd

gan Huw Garmon a Helen Wyn

Amser maith yn ôl pan fyddai mellt yn hollti’r awyr a tharanau yn crynu’r ddaear, credai’r Cymry mai pwerau’r nos a’r dydd oedd yn ymladd. Ar ôl brwydr arbennig o ffyrnig rhwng eryr yr haul a helwyr y nos disgynnodd baban bychan i’r ddaear. Lleu, mab Eryr yr Haul oedd y baban ac yn ystod y cynhyrchiad hwn fe gawn glywed hanes hynod y garwriaeth rhwng Blodeuwedd ac yntau. Ond ydy popeth fel y mae’n ymddangos? Pwy yw Blodeuwedd? Ydy’r gelynion yn cael eu trechu? Dewch i ymuno yn yr hwyl i gael

15 Tach 2016
SEFYDLIAD Y GLOWYR - COED DUON 0789160136301495224425 10:001:00
17 Tach 2016
THEATR Y FFWRNES - LLANELLI 0789160136308452263510 10:0012:30
18 Tach 2016
THEATR Y FFWRNES - LLANELLI 0789160136308452263510 10:0012:30
21 Tach 2016
NEUADD BRYNAMAN 0789160136301269823232 10:001:00
23 Tach 2016
NEUADD GOFFA Y BARRI 0789160136301446738622 10:001:00
25 Tach 2016
THEATR Y STIWT - RHOSLLANERCHRUGOG 0789160136301978844053 10:001:00
29 Tach 2016
PAFILIWN - RHYL 0789160136301745330000 10:001:00
1 Rhag 2016
THEATR Y LYRIC - CAERFYRDDIN 0789160136308452263510 10:001:00
2 Rhag 2016
THEATR Y LYRIC - CAERFYRDDIN 0789160136308452263510 10:001:00
6 Rhag 2016
NEUADD GWYN - CASTELL NEDD 0789160136303003656677 10:001:00
7 Rhag 2016
PONTIO, THEATR BRYN TERFEL - BANGOR 0789160136301248382828 1:0012:45
8 Rhag 2016
PONTIO, THEATR BRYN TERFEL - BANGOR 0789160136301248382828 1:0012:45
12 Rhag 2016
NEUADD GOFFA - CRICCIETH 0789160136301766523672 10:001:00
13 Rhag 2016
NEUADD GOFFA - CRICCIETH 0789160136301766523672 10:001:00
14 Rhag 2016
NEUADD DYFI - ABERDYFI 0789160136301654767225 10:001:00
16 Rhag 2016
THEATR Y WYESIDE - LLANFAIR YM MUALLT 0789160136301982552555 10:001:00
patagonia