Teithiau

Culhwch ac Olwen

gan Huw Garmon

Mae hanes "Y Twrch Trwyth" yn enwog trwy Gymru. Dyma’r Baedd mwyaf yn y byd, ddaeth i Gymru amser maith yn ôl a chreu anrhefn.

Ond yn ôl y chwedlau tywysog wedi ei rithio neu ei droi yn anifail oedd y Twrch Trwyth, felly peidwich a synnu os bydd twrch trwyth ein sioe ni yn llawn swyn a hud a lledrith!

Cewch glywed hanes Culhwch, heliwr gorau Cymru, ac Olwen, y ferch oedd mor hardd nes bod blodau’r dydd yn tyfu lle bynnag roedd hi’n cerdded.

Ond fel pob stori dda, mae yma gymeriadau i godi ofn arnoch – Ysbyddaden Bencawr, y cawr ffyrnig a Chas, y wrach ddrwg.

Tybed a fydd Culhwch yn llwyddo i ddal y Twrch Trwyth? Tybed a fydd Culhwch ac Olwen yn syrthio mewn cariad? /p>

Neu a fydd Cas yn llwyddo i ddifetha hwyl pawb? A beth am Ysbaddaden Bencawr? Efallai bod rhyw ffordd o’i drechu wedi’r cwbl!

Gan ddilyn traddodiad Cwmni Mega mae’r sioe yn defnyddio cerddoriaeth byw, dawnswyr proffesiynol a chriw o actorion eiddgar i ddiddanu’r gynulleidfa a chyflwyno talp o ddiwylliant Cymraeg yr un pryd!

14 Tach 2017
THEATR Y LYRIC - CAERFYRDDIN 0789160136308452263510 10:001:00
15 Tach 2017
THEATR Y LYRIC - CAERFYRDDIN 0789160136308452263510 10:001:00
17 Tach 2017
NEUADD BRYNAMAN 0789160136301269823232 10:001:00
21 Tach 2017
SEFYDLIAD Y GLOWYR - COED DUON 0789160136301495224425 10:001:00
23 Tach 2017
THEATR Y MEMO - BARRI 0789160136301446738622 10:00
24 Tach 2017
THEATR Y WYESIDE - LLANFAIR YM MUALLT 0789160136301982552555 10:001:00
27 Tach 2017
THEATR ARDUDWY - HARLECH 07891601363 10:001:00
28 Tach 2017
CANOLFAN Y CELFYDDYDAU - ABERYSTWYTH 07891601363 10:001:00
29 Tach 2017
PAFILIWN - RHYL 0789160136301745330000 10:001:00
1 Rhag 2017
THEATR Y STIWT - RHOSLLANERCHRUGOG 0789160136301978844053 10:001:00
5 Rhag 2017
THEATR Y FFWRNES - LLANELLI 0789160136308452263510 10:0012:30
6 Rhag 2017
THEATR Y FFWRNES - LLANELLI 0789160136308452263510 10:0012:30
8 Rhag 2017
NEUADD GWYN - CASTELL NEDD 0789160136303003656677 10:001:00
11 Rhag 2017
PONTIO, THEATR BRYN TERFEL - BANGOR 0789160136301248382828 12:45
12 Rhag 2017
PONTIO, THEATR BRYN TERFEL - BANGOR 0789160136301248382828 10:0012:45
13 Rhag 2017
PONTIO, THEATR BRYN TERFEL - BANGOR 0789160136301248382828 10:0012:45
14 Rhag 2017
NEUADD GOFFA - CRICCIETH 0789160136301766523672 10:001:00
15 Rhag 2017
NEUADD GOFFA - CRICCIETH 0789160136301766523672 10:001:00
18 Rhag 2017
NEUADD DYFI - ABERDYFI 0789160136301654767225 10:001:00
20 Rhag 2017
THEATR MUNI - PONTYPRIDD 0789160136301766523672 10:001:00
21 Rhag 2017
THEATR MUNI - PONTYPRIDD 0789160136301766523672 10:001:00
22 Rhag 2017
THEATR MUNI - PONTYPRIDD 0789160136301766523672 10:001:00
patagonia